Събиране на вземания

Често извънсъдебните методи за събиране на вземания не водят до желания резултат и не са достатъчно мотивиращи за длъжниците да погасят задълженията си. В такъв случай, единствения сигурен и законен начин за защита интересите на кредиторите остава принудителното събиране на парични вземания по съдебен ред. Разбира се преди започване на съдебни действия срещу длъжника е препоръчително да се направи проучване на имущественото му състояние, резултатите от което определящи за това дали и какви действия да се предприемат за събиране на вземането по съдебен ред.

Защита правата на кредиторите, в зависимост от спецификата на конкретния казус, може да се търси както по реда на общия исков процес, така и по реда на заповедното производство. Обикновено процеса по събиране на вземания по съдебен ред завършва с реализиране на изпълнително производство и осребряване имуществото на длъжника.

В тази връзка, ние осъществяваме правна помощ при проучване на имущественото състояние на длъжника, организиране и започване на процеса по принудително изпълнение, като извършваме действия по доказване на вземането и снабдяване с изпълнителен лист. Освен това, извършваме представителство в изпълнителното производство, от образуване на изпълнителното дело, до осребряване имуществото на длъжника, съответно удовлетворяването на кредитора.

Контакти

+ 359 2 988 18 28 lawyers@vladimirov-kiskinov.eu

София, ул. Найден Геров No 6, ет. 4, офис 7

Изпратете ни запитване

Моля, попълнете всички полета във формата. Благодарим ви!