Законодателни процедури Европейско право

Членовете на нашия екип са участвали в разработването на законодателството на някои от най-важните сектори на икономиката, като електронна търговия и енергетика, което ни мотивира да създаден специализирана сфера на дейност, която подпомага клиентите ни в усилията им за подобряване на законодателната среда за тяхната търговска дейност.

Вашите услуги включват мониторинг на законодателството, който осигурява, че нашите клиенти ще бъдат уведомявани на най-ранната възможна фаза за предстоящи промени в регулаторните изисквания, приложими към тяхната стопанска дейност. Допълнително, ние предоставяме анализ на възможните последици от предстоящите законодателни изменения и идентифицираме възможни предложения, които може да бъдат направени още на етап законопроект.

Членовете на нашия екип имат богат опит в законодателните процедури, което им позволява да подготвят и предлагат законодателство, с оглед осигуряване на безпроблемното приложение на секторните регулации, в които клиентите ни осъществяват дейността си.

Доколкото ние възприемаме нашата законодателна практика дълбоко свързана с много регулираните индустрии, ние предлагаме специализирани мониторинг услуги в областта на енергетиката, околната среда, телекомуникациите, капиталовите пазари, кредитните институции, защита на потребителите, недвижими имоти и обществени поръчки.

Специализирана услуга, която ние предлагаме на някои наши индустриални и институционални клиенти, е мониторинг на европейското право, разработвано в процеса на законодателните процедури на европейските институции от Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета.

Част от прегледа на последните законодателни изменения, ние разпространяваме свободно чрез нашия бюлетин Beams.

Контакти

+ 359 2 988 18 28 lawyers@vladimirov-kiskinov.eu

София, ул. Найден Геров No 6, ет. 4, офис 7

Изпратете ни запитване

Моля, попълнете всички полета във формата. Благодарим ви!