Енергетика и екологично право

Членовете на нашия екип са признати като едни от най-опитните адвокати в енергийния сектор, особено в областта на търговията с електрическа енергия, възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност, пазарните модели и развитие на законодателството. С развитието на електроенергийния пазар „Владимиров Кискинов“ се утвърди като водещо адвокатско дружество в тази сфера и се ползва с доверието на повечето водещи търговци на електрическа енергия на българския пазар. Екипът ни е дълбоко ангажиран и подпомага пазарните участници не само в ежедневните им нужди от специализирано енергийно регулаторно правно съдействие, но и активно участваме в развитието на регулаторната и пазарната среда като съветници на Асоциация свободен енергиен пазар.

Опитът ни в областта на електроенергийния пазар обхваща също, получаване на лицензия за търговия с електрическа енергия, съдействие по договорите за продажба на електрическа енергия, EFET, ISDA, структуриране на балансиращи групи, съдействие по регулаторни спорове, представителство пред КЕВР, КЗК, ЕСО, операторите на мрежата, НЕК, производителите, АУЕР и компетентните институции.

С развитието на газовия пазар в България, „Владимиров Кискинов“ съдейства на търговците на природен газ за развитието на дейността им и утвърждаване на търговските отношения в сектора.

Пример за знанията ни в областта на енергийното право е, че нашият съдружник и основател Николай Кискинов е участвал в подготовката на Третия енергиен пакет в Европейския парламент и е автор на първата книга за правните аспекти на възобновяемите източници в България. Допълнително признание за неговите познания в областта на този сектор е, че е поканен като преподавател в енергийните дисциплини на водещи български университети. Опитът на членовете на нашия екип обхваща и 1900 МВ проекти за вятърни, фотоволтаични и водни електроцентрали.

Ние сме един от малкото правни офиси, които предлагат първокласни правни услуги по екологични проекти, като има опит в екологичните разрешителни процедури, управление на отпадъците, разпределението и търговията с емисии на парникови газове, съдебни екологични спорове и искове за замърсяване. С оглед на нарастващото значение на екологичните регулации на индустрията и предизвикателствата на климатичните промени, ние сме разработили специализация в подпомагане на клиентите ни при спецификите на трансформацията към зелената икономика.

В стремеж да посрещнем нарастващите нужди на индустрията, ние предлагаме услуги за преглед на екологичното съответствие с оглед осигуряване спазването на регулаторните изисквания с бъдещите и настоящите нормативни изисквания.

Контакти

+ 359 2 988 18 28 lawyers@vladimirov-kiskinov.eu

София, ул. Найден Геров No 6, ет. 4, офис 7

Изпратете ни запитване

Моля, попълнете всички полета във формата. Благодарим ви!