Търговско и дружествено право

Нашите услуги в областта на търговското и дружественото право са фокусирани върху малките и средните предприятия в различни индустриални сектори. Ние предлагаме пълен обхват от съдействие за учредяване на нови дружества, приключване на необходимите регистрации и цялостно дружествено структуриране на инвестиции в България.

Опитът на членовете на нашия екип обхваща учредяването на всички видове дъщерни образувания в България, преобразуване на дружества, придобиване на проектни компании в различни сектори на икономиката, процедури по несъстоятелност и ликвидация, споразумения между съдружниците и дружествени спорове.

Ние предлагаме първокачествени услуги по извършването на правни анализи в специфични индустриални сектори, като ги комбинираме с нашата Compliance практика, с оглед предоставянето на изключителни резултати за потенциалните инвеститори в дружества или участници в процедури по сливания и придобивания.

Нашата практика в областта на търговското право представя висококачествени и своевременни съвети на нашите клиенти в процеса на преговорите и подготовката на търговски договори. В случай на спор, ние съдействаме за най-добрата защита на интересите на клиентите, с оглед избягването на продължителни съдебни процедури и свързаните с това разходи.

Контакти

+ 359 2 988 18 28 lawyers@vladimirov-kiskinov.eu

София, ул. Найден Геров No 6, ет. 4, офис 7

Изпратете ни запитване

Моля, попълнете всички полета във формата. Благодарим ви!