Процесуално представителство

Въпреки, че подходът ни в предоставянето на правно съдействие е да избягваме съдебните процедури и регулаторни спорове, членовете на нашия екип са напълно подготвени в защитата на интересите на клиентите на всички съдебни инстанции и административни органи.

Нашият опит включва представителство пред Върховния административен съд, Върховния касационен съд и повечето окръжни съдилища в България. В тази връзка, ние покриваме цялата територия на страната лично или чрез наши асоциирани партньори в основните градове.

Ние имаме значителен опит в регулаторно представителство пред повечето специализирани регулаторни органи като Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита от дискриминация, Комисията защита на конкуренцията и Комисията за финансов надзор.

Нашата процесуална практика включва също и събирането на вземания до успешното приключване на съдебната процедура и съответните преговори с длъжника за доброволно плащане на сумите.

Ние сме запознати със спецификите на техниките за алтернативните способи за разрешаване на спорове, като някои от нашите експерти са квалифицирани и сертифицирани медиатори. В този смисъл и в допълнение към нашите секторни практики, често ние предоставяме съдействие в арбитражни процедури и юрисдикции за алтернативно разрешаване на спорове.

Контакти

+ 359 2 988 18 28 lawyers@vladimirov-kiskinov.eu

София, ул. Найден Геров No 6, ет. 4, офис 7

Изпратете ни запитване

Моля, попълнете всички полета във формата. Благодарим ви!