Недвижими имоти

Ние предлагаме пълен спектър от правни услуги в областта на недвижимите имоти на корпоративни и индивидуални клиенти в процеса на придобиване, продажба и инвестиции в недвижими имоти в България.

Нашите правни експерти имат значителен опит в сделките с недвижими имоти, правен анализ и проектно финансиране при придобиване на недвижими имоти в страната. За нашите индивидуални и корпоративни клиенти, ние предлагаме правно съдействие при структурирането на заеми, ипотеки, обезпечения и цялостна защита на интересите в процеса на преговорите с финансиращата институция.

Използвайки синергията на нашата процесуална практика, в случай на спор, ние предоставяме правна защита на нашите клиенти пред съответните съдебни инстанции на територията на цялата страна—лично или чрез нашите асоциирани партньори в големите български градове.

Тъй като сме запознати със строителния процес и съответните административни процедури, ние предоставяне правно съдействие на строителни компании и участници в строителни проекти от придобиването на земята, учредяването на съответните вещни права, получаването на строително разрешително, извършването на оценка на въздействието на околната среда, преминаването през различните актове по строителството и получаване на разрешение на ползване на проекта.

Контакти

+ 359 2 988 18 28 lawyers@vladimirov-kiskinov.eu

София, ул. Найден Геров No 6, ет. 4, офис 7

Изпратете ни запитване

Моля, попълнете всички полета във формата. Благодарим ви!