ИТ и Електронна търговия

ИТ, Електронна търговия и Защита на личните данни е една от водещите сфери на дейност на адвокатско дружество ВЛАДИМИРОВ КИСКИНОВ. Членовете на нашия екип са сред най-добрите адвокати в областта на информационните технологии в България с несравним практически опит в подготовката на юридически документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет, като например Общи условия, Политика за поверителност, Проверка на съответствието, Потребителски спорове, Защита на интелектуалната собственост, Спорове права върху домейни и Договори.

Нашите експерти са работили по едни от най-сложните проекти в ИТ сектора през последните няколко години и за водещи компании в областта на информационните технологии. Ангажиментите ни в ИТ сектора доведе до нашето продуктивно сътрудничество с Българската уеб асоциация, в която нашият основател и съдружник Николай Кискинов е Секретар по правните въпроси и е отговорен за юридическите проекти на асоциацията. Под неговото ръководство асоциацията разработи и Комисията за защита на потребителите прие за първи път Насоки за общи условия за предоставяне на услуги в уеб и за електронни магазини. Нашите услуги са също фокусирани върху малки компании, които в момента стартират иновативният си бизнес в Интернет като електронни магазини, доставчици на услуги, разработчици на приложения и др.

Като комбинираме знанието ни в спецификите на ИТ правото с другите ни сфери на дейност, ВЛАДИМИРОВ КИСКИНОВ е способно да посрещне нуждите на дори най-сложните проекти, свързани с информационните технологии, Интернет, електронна търговия, защита на личните данни и социалните медии.

Контакти

+ 359 2 988 18 28 lawyers@vladimirov-kiskinov.eu

София, ул. Найден Геров No 6, ет. 4, офис 7

Изпратете ни запитване

Моля, попълнете всички полета във формата. Благодарим ви!