Петър Петров

Образование:

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Випуск 2015 – 2020 година.

Професионален опит:

  • Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“ – Junior Associate – 2021 до момента
  • Стажант -сътрудник в Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ част от програмата програма „Студентски практики“ 2 фаза. Декември 2020 – Февруари 2021;
  • Стаж към Национална агенция заприходите в дирекция „ Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София, отдел „ Обжалване“ Януари 2018 – Февруари 2018;
  • Стажант -сътрудник в Адвокатско дружество „Леденов“ част от програмата програма „Студентски практики“ 1фаза. Септември 2017 – Октомври 2017;
  • Петмесечен юридически стаж в дружество „Асисто“ ЕООД- Януари 2016 – Май 2016.

 

Дейности и изяви:

  • Членувал в кръжока по наказателно право за периода от 2018 до 2019г.и участник на научна сесия на кръжока поведена на 5 до 7 април 2019г.;
  • Участник в състезание по транспониране на Европейски актове в националното законодателство организирано от студентска научна академия Ребус 15 – 19 май 2019г.;
  • Стаж в Администрация на Президента към съветник по вътрешната политика гражданско общество: за периода 01.07 –01.08.2017 година

Контакти

+ 359 2 988 18 28 lawyers@vladimirov-kiskinov.eu

София, ул. Найден Геров No 6, ет. 4, офис 7

Изпратете ни запитване

Моля, попълнете всички полета във формата. Благодарим ви!