Николай Кискинов

Образование

Октомври 2000 – Декември 2006
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, Магистър по право, Факултетна награда за най-висок успех по време на следването.
2006
Американски университет в България – Либерализация на енергийните пазари
Май 2006
Българска търговско-промишлена палата – Обучение по медиация

Професионален опит

Януари 2014
Адвокатско дружество “Владимиров Кискинов” , Учредител и Управляващ съдружник
Октомври 2008 – Март 2009
Европейски парламент, Брюксел, Белгия – енергиен експерт на членовете на Европейския парламент, Докладчик за Газ Регулация, която е част от Третия енергиен пакет на Европейския съюз
Януари 2006 – Декември 2013
Адвокатско дружество “Пенков, Марков и партньори” , Адвокат
Октомври 2002 – Декември 2005
Адвокатско дружество “Пенков, Марков и партньори” , Стажант

Дейности и изяви

Септември 2015
Правен секретар на Асоциация свободен енергиен пазар
Септември 2011
Секретар на правните дейности в Българската Уеб Асоциация
Февруари 2007
Главен секретар на Българската Асоциация за електронна търговия
Март 2005
Награда за най-добро изследване в категорията правна разработка на тема: „Правна регулаторна рамка на пазара на електрическа енергия в България и хармонизацията й с европейското законодателство“, организирано от AES Corporation

Публикации

„Как се руши доверието в либерализирания електроенергиен пазар“, в. Капитал, 22.01.2014 г.
„Бъдеще въпреки буквата на закона“, сп. .Net, бр. 187 (14), 2009 г.

Книги

“Възобновяеми енергийни източници”, издателство Сиела, 2012, 454 стр.

Сфери на дейност

Членство в професионални организации

2007
Софийска адвокатска колегия
Февруари 2007
Почетен член на Българската асоциация за електронна търговия

Контакти

+ 359 2 988 18 28 lawyers@vladimirov-kiskinov.eu

София, ул. Найден Геров No 6, ет. 4, офис 7

Изпратете ни запитване

Моля, попълнете всички полета във формата. Благодарим ви!