Габриела Манолова

Габриела Манолова Манолова

 

Образование

Октомври 2015 г. – към момента

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, студент в специалност „Право“

 

Професионален опит

Юни 2021 г.

Адвокатско дружество “Владимиров Кискинов”, Стажант

 

Октомври 2019 г. – Август 2020 г.

Застрахователна компания „Уника” АД, Стажант в Дирекция „Застрахователно правна”

 

Януари 2018 г. – Август 2018 г.

Адвокатско дружество „Кинкин и партньори“, Стажант

 

Юли 2016 г. – Октомври 2016 г.

Адвокатска кантора „Божилова”, Стажант

 

Дейности и изяви

Завършен курс по юридически английски към Българска ИДЛО Алумни Асоциация и придобиване на Сертификат за успешно преминат курс

Контакти

+ 359 2 988 18 28 lawyers@vladimirov-kiskinov.eu

София, ул. Найден Геров No 6, ет. 4, офис 7

Изпратете ни запитване

Моля, попълнете всички полета във формата. Благодарим ви!