Nikole Atanasova

Образование

Октомври 2011 – Ноември 2016
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, Магистър по право

Професионален опит

Април 2017 –
Адвокатско дружество “Владимиров Кискинов”, Младши адвокат
Юли 2013 – Април 2014
Адвокатска кантора „Попов и партньори“, адвокатски сътрудник

Дейности и изяви

Август 2015 – Септември 2015
Комисия за финансов надзор, дирекция „Правна“, стажант
Март 2016 – Септември 2016
Студентска програма за законодателни проучвания към Народното събрание на Република България
Участие в извършването на справки в чуждестранни законодателства във връзка с проекти за изменение и допълнение на действащи нормативни актове и с цел заимстване на добри практики и политики
Участие в законодателни проучвания по следните теми (приключени към момента):
  • „Добри европейски практики за въздействие върху агресивното поведение по пътищата“
  • „Възможности за социално включване и ресоциализация на освободени от затвора лишени от свобода (затворници) в България“
  • „Законодателна уредба на борбата срещу тероризма в страните-членки на ЕС“

Публикации:

„Четвърти енергиен пакет на ЕС – визия за бъдещето на чистата енергия“ – сп. „Ютилитис“, юни 2017 г.

Проекти:

  • Придобиването на акции в Кънвиниънс АД от Нова Броудкастинг груп АД и Нет Инфо АД и последващото преструктуриране
  • Увеличаването на капитала на КлаудСтрап АД

 

Членство в професионални организации:

2018 –                                        Софийска адвокатска колегия

Сфери на дейност:

Трудово право

Право на интелектуалната собственост

Право на информационните и комуникационни технологии

Процесуално представителство и Арбитраж

Електронна търговия и защита на личните данни

Конкурентно право

Търговско и дружествено право

Енергетика

Contacts

+ 359 2 9881828 lawyers@vladimirov-kiskinov.eu

Sofia, Bulgaria, No 6 Nayden Gerov Str., Fl.4, Office 7

Contact us

All fields are required.